Korzystanie z telewizji przemysłowej a przepisy RODO

W 2018 roku w życie weszło ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, powstało też wiele niejasności dotyczących zgodności z tym rozporządzeniem montowania monitoringu wizyjnego.

Często pojawią się sprzeczne informacje na temat tego, gdzie można korzystać z telewizji przemysłowej i jakie prawa mają nagrywane osoby. Monitoring to bardzo użyteczne narzędzie, ponieważ pozwala zwiększyć bezpieczeństwo w wielu miejscach, jednak należy korzystać z niego zgodnie z prawem. We wpisie wyjaśniamy, jak RODO reguluje kwestie związane z telewizją przemysłową.

Telewizja przemysłowa w podmiotach prywatnych

Nagrywanie wizerunku osób jest uznawane za przetwarzania danych osobowych. Administratorem tych danych jest podmiot, który zbiera informacje z monitoringu. Podmioty prywatne mogą instalować kamery ze względu na przesłankę prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO). W tym przypadku tzw. uzasadniony interes to przede wszystkim ochrona osób i mienia. W związku z tym montaż telewizji CCTV np. w sklepie jest zgodny z prawem, gdyż może przyczynić się do obniżenia ryzyka kradzieży. Ważne jest, że według RODO osoby objęte monitoringiem muszą być o tym poinformowane. W tym celu wystarczy oznakować pomieszczenia objęte monitoringiem, np. za pomocą tabliczek informacyjnych.

Monitoring w instytucjach publicznych

Podmioty publiczne, aby zbierać dane osobowe, muszą mieć wyraźną podstawę prawną. W ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych wyszczególniono, w jakich przypadkach podmioty publiczne mogą stosować monitoring. Według niej samorządy gminne i powiatowe mogą instalować monitoring, aby zachować porządek publiczny, bezpieczeństwo oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową. Samorząd wojewódzki i podmioty zarządzające mieniem państwowym mają prawo korzystać z telewizji przemysłowej, aby zapewnić bezpieczeństwo mienia, a szkoły w celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników. W przypadku instytucji publicznych nie można stosować monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i obiektach socjalnych.

Rejestrowanie obrazu w miejscach pracy

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych reguluje również kwestie związane z korzystaniem z telewizji przemysłowej przez pracodawców. Według niej stosowanie monitoringu jest dozwolone dla ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony produkcji. Monitoring może też służyć „zachowaniu w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę”. Podobnie jak w przypadku instytucji publicznych nie można rejestrować obrazu w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, obiektach socjalnych, palarniach i stołówkach. Według RODO pracodawca również musi przestrzegać obowiązku informacyjnego, a więc pracownicy muszą wiedzieć, że są monitorowani.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.