Jak często kontrolować stan techniczny sieci elektrycznych?

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej jest niezbędny, by zapewnić sprawność użytkowych urządzeń technicznych oraz ich bezpieczeństwo (na przykład przed wystąpieniem pożaru). 

Jego wykonanie nie wynika wyłącznie z woli właściciela, ponieważ jest regulowane w prawie budowlanym. Artykuł 62 wskazuje na konieczność kontrolowania stanu technicznego i przydatności użytkowej obiektów budowlanych w okresie ich użytkowania. Jednak taki obowiązek nie dotyczy każdego. Zwolnieni są z niego na przykład właściciele domów jednorodzinnych. Spoczywa on przede wszystkim na zarządcach czy właścicielach obiektów, również tych, które są objęte przeznaczeniem zagrodowym i letniskowym i wszystkich obiektów wymienionych w art. 29 ust.1 Prawa budowlanego.

Częstotliwość wykonywania przeglądów

Artykuł 62 wskazuje na obowiązek wykonywania przeglądu instalacji elektrycznej co najmniej raz na 5 lat. Oznacza to, że w wielu przypadkach powinien on być wykonywany częściej. Może na to wpłynąć między innymi wiek instalacji elektrycznej, jej przeznaczenie albo wyniki ostatnio wykonanej kontroli, które wykazały pewne nieprawidłowości. Mogą jej podlegać również miejsca, w których pojawia się zwiększone ryzyko eksploatacji urządzeń elektrycznych, na przykład obiekty komunalne, tereny budowy, pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wysokiego napięcia, instalacje bezpieczeństwa albo miejsca, gdzie używa się sprzętu przenośnego.

Zakres przeglądu

Przegląd instalacji elektrycznej polega przede wszystkim na weryfikacji stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Sprawdzana jest także estetyka obiektu budowlanego i jego otoczenia. Kontrola dotyczy instalacji elektrycznej i piorunochronnej. W ramach jej wykonania weryfikuje się sprawność połączeń, osprzętu, odporności izolacji przewodów i uziemień.  Weryfikowane są również środki ochrony od porażeń.

Wytyczne związane z wykonywaniem okresowych przeglądów powinno się traktować jak zalecenia. Dobry stan techniczny instalacji elektrycznej to przede wszystkim bezpieczeństwo osób, które znajdują się w budynku.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.