Co to są pomiary ochronne?

Prawo budowlane nakazuje zarządcom i właścicielom budynków wykonanie co pięć lat pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

 

 

Co to są pomiary ochronne?

19/11/2019

 

Pomiary ochronne 

 

Prawo budowlane nakazuje zarządcom i właścicielom budynków wykonanie co pięć lat pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej. Ma to związek z koniecznością zadbania o właściwe działanie instalacji oraz ochroną przeciwpożarową.

 

Jakie wyróżniamy pomiary ochronne i na czym one polegają?

 

Pomiary ochronne gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność systemów elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach - są to kompleksowe kontrole ich stanu technicznego. Nie chodzi tu jedynie o aspekty bezpieczeństwa użytkowania ale też bezpieczeństwa osób postronnych mających lub mogących mieć styczność z instalacjami.

 

Warto wiedzieć, jakie wyróżniamy pomiary i czego dotyczą:

 

  • pomiary rezystancji izolacji - jest to zbadanie stanu izolacji przewodów i urządzeń elektrycznych. Ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi, prawidłowego działania urządzeń oraz bezpieczeństwa pożarowego. Izolacja jest najważniejszym elementem zapewniającym ochronę przeciwporażeniową. Pomiar taki wykonywany jest za pomocą miernika induktorowego lub cyfrowego;

 

  • pomiary impedancji pętli zwarcia - polega na zmierzeniu czasu, po którym zadziałają zabezpieczenia nadprądowe bądź różnicowoprądowe w gniazdkach elektrycznych. Pomiaru takiego dokonuje się za pomocą miernik, który włącza się w gniazdko elektryczne i doprowadza do sytuacji, którą możemy określić mianem sztucznego zwarcia. Pomiar pętli zwarcia to jedno z podstawowych badań;

 

  • pomiary przewodów uziemiających i wyrównawczych - uziemienia w układach elektroenergetycznych mają podstawowy wpływ na skuteczność działania ochron przeciwporażeniowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych.

 

 

Warto wspomnieć, że pomiary ochronne instalacji elektrycznych powinny być wykonywane nie tylko w budynkach użyteczności publicznej czy w przedsiębiorstwach, ale też w budynkach prywatnych. Jednak obowiązek kontroli okresowej nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków jednorodzinnych oraz budownictwa zagrodowego i letniskowego. Ze wszystkich pomiarów, którym poddawane są instalacje, sporządzona zostaje dokumentacja z dołączonymi uprawnieniami osoby wykonującej pomiary.

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.