Co należy rozumieć pod pojęciem napięcia dotykowego?

W dzisiejszych czasach człowiek jest otoczony przez urządzenia elektryczne wszelkiego typu. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak duże mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Zetknięcie się z urządzeniem z nieprawidłowo wykonaną izolacją może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Źle zrealizowana izolacja bardzo często może być rozpoznana już na pierwszy rzut oka, dlatego nie należy nigdy lekceważyć wystających kabelków, czy też przetartych taśm izolacyjnych, ponieważ niedopatrzenie tego rodzaju może zakończyć się niebezpiecznym zdarzeniem, którego można było uniknąć.

Czym jest i na jakie typy dzieli napięcie dotykowe?

Napięcie dotykowe jest rodzajem tak zwanego napięcia rażenia, który w określonych warunkach, może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. Jest to różnica potencjałów elektrycznych, do jakiej dochodzi w momencie jednoczesnego zetknięcia dwóch punktów nienależących do obwodu elektrycznego. Mówiąc prostszym językiem, z napięciem dotykowym można mieć do czynienia, gdy dochodzi do bezpośredniego kontaktu człowieka z obiektem będącym pod napięciem. Droga przepływu prądu zależy od tego, w jaki sposób doszło do tego kontaktu – do najczęściej występujących przypadków zalicza się przede wszystkim kontakt ręka-noga, ale sporadycznie dochodzi również do typu noga-noga. Poziom napięcia dotykowego w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób urządzenie zostało uziemione. Im niższa wartość rezystancji uziemienia obudowy urządzenia, tym mniejsza jest wartość napięcia dotykowego. Jeżeli urządzenie nie posiada żadnego uziemienia, to wartość napięcia dotykowego będzie zbliżona do wartości napięcia roboczego urządzenia.

Rozróżnić można trzy typy napięcia dotykowego:

  • spodziewane – najwyższa wartość, jaka może się pojawić przy uszkodzeniu izolacji z pominięciem impedancji,
  • bezpieczne – najwyższa stała wartość napięcia, która mierzona jest przy określonych warunkach,
  • rażeniowe – jest to napięcie, które ma miejsce pomiędzy częściami przewodzącymi w momencie ich równoczesnego zetknięcia ze źródłem zasilania.

Bezpieczne wartości napięcia dotykowego

Bezpieczeństwo kontaktu z napięciem dotykowym w dużej mierze zależy od rodzaju prądu oraz od panujących warunków. Bezpieczne progi, niezagrażające ludzkiemu życiu i zdrowiu można podzielić na poniższe kategorie:

  • warunki suche – 50 V napięcia przemiennego, oraz 120 V napięcia stałego,
  • warunki zwiększonego zagrożenia (wilgotne) – 25 V napięcia przemiennego, oraz 60 V napięcia stałego,
  • warunki ekstremalnego zagrożenia (mokre) – 12 V napięcia przemiennego, oraz 30 V napięcia stałego.

Aby mieć pewność, że kontakt z urządzeniem elektrycznym odbywa się w bezpiecznych dla zdrowia warunkach, warto skorzystać z usług doświadczonego elektryka, który oferuje usługi związane z wykonywaniem pomiarów ochronnych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.