Bezpieczeństwo sieci elektrycznych. O czym mówi norma PN-IEC 60364-3?

Poprawne wykonanie oraz konserwowanie sieci elektrycznych jest niezwykle ważne z punktu widzenia całej sieci. Z tego powodu do rozmaitych prac należy wybierać specjalistów, np. zlecać je firmie PPHU WI-KO-MA.

Tylko osoby z uprawnieniami oraz wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami są w stanie tak ją przygotować, aby spełniała wszelkie normy, była bezpieczna dla jej użytkowników oraz odpowiednio zabezpieczona. Przepisy jasno traktują pewne kwestie z nimi związane właśnie w wyprowadzonych normach, które stanowią kryterium dopuszczalności sieci do użytkowania. Pośród wielu wymogów należy zwrócić uwagę na normę PN-IEC 60364. Warto wiedzieć czym jest, czego dotyczy, aby mieć świadomość jej istotności, co przełoży się na większą dbałość o ten element wyposażenia obiektu. Prace związane z siecią elektryczną należy zawsze powierzyć wykwalifikowanym fachowcom. Tylko wtedy możemy być pewni, że całość będzie bezpieczna i zgodna z przepisami prawa. Oszczędzanie na specjalistach, a także próba wykonania instalacji po kosztach, przełoży się zarówno na niezgodności, które mogą zakończyć się karą, ale także sprowadza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia.

Norma PN-IEC 60364-3

Dla funkcjonowania sieci elektrycznych niezwykle istotna jest norma PN-IEC 60364, która dotyczy ochrony przed kilkoma istotnymi sytuacjami. Obejmuje ona zachowanie bezpieczeństwa przed porażeniem prądem elektrycznym i prądami przetężeniowymi. Ujmuje ona podwyższenie poziomu bezpieczeństwa przed skutkami oddziaływania cieplnego, a także prądami będącymi wynikiem uszkodzeń. Norma wskazuje także na ochronę przed obniżeniem napięcia i przepięciami, oraz na zapewnienie środków ochrony pożarowej w sytuacjach zagrożenia porażeniowego. Kolejne rozdziały wskazują rodzaje układów uziemień, jakie powinny być stosowane, także w sieciach instalacji niskiego napięcia, a także jak powinna wyglądać ochrona przeciwporażeniowa. Kolejny arkusz wskazuje na to, jakie powinny być stosowane przed porażeniem oraz jak powinien wyglądać dobór ochrony środków w zależności od wpływu czynników zewnętrznych. W normie ujęte są także uziemienia i przewody ochronne oraz wytyczne dotyczące urządzeń samoczynnie wyłączających zasilanie, oraz przed pośrednim kontaktem. Norma PN-IEC 60364-3:2000 obejmuje wytyczne na temat instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Dotyczą one jednakowo sposobu ich wykonania, a także właściwych parametrów. Nie bez znaczenia są także środki zapewniające bezpieczeństwo jej użytkowania, a także osób będących w ich pobliżu. Całość musi być w ten sposób przygotowana, aby zapewniała maksymalny poziom bezpieczeństwa. Instalacja musi być wydajna, nie mogą występować przepięcia, i trzeba ją odpowiednio zabezpieczyć na wypadek pożaru, w ten sposób wykonać, aby do niego nie doszło lub by się nie rozprzestrzeniał. Stosowanie się do wymogów ujętych w normie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także pozwala uniknąć kłopotów na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.